Październik 27, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Iluminacja myśli

Wybitni słuchacze i samotni realizatorzy

Wyjaśnienie, w jaki sposób przełożeni bodhisattwów przewyższają słuchaczy i samotnych realizatorów swoimi cechami.

Zobacz post