Październik 26, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Geshe Yeshi Lhundup uśmiecha się podczas nauczania w Sali Medytacji.
Iluminacja myśli

Pierwsza podstawa bodhisattwy: Bardzo radosna

Komentowanie na gruncie przełożonych bodhisattwów i rozpoczynanie komentowania na gruncie pierwszym,…

Zobacz post