Październik 15, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Dotrzymanie obietnicy bodhiczitty

Omawianie wersetów 11-16 na temat tego, jak ważne jest stawanie się ludźmi godnymi zaufania: ogólnie i…

Zobacz post