Września 17, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Przyjmowanie etycznej powściągliwości bodhisattwy

Zachęcanie do tworzenia przyczyn i warunków dla nas, abyśmy przynosili pożytek innym w sprawach doczesnych i duchowych…

Zobacz post
Życie zakonnicy

Motywacyjny poniedziałek: Wywiad z Czcigodnym Cho...

Czcigodny Chodron omawia buddyjską perspektywę szczęścia, współczucia i stawania się osobą, której pragniesz…

Zobacz post