Sierpnia 20, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Ofiarowanie siebie Buddom

Kontynuując komentarz do rozdziału 2, wersety 42-57: opisujące generowanie żalu z powodu negatywności i poszukiwanie…

Zobacz post