Bezinteresowność osób

Bezinteresowność osób

Seria nauk Czcigodnego Sangye Khadro wygłoszonych podczas Rekolekcji Zielonej Tary w Opactwie Sravasti i oferowanych on-line od 3 lipca do 10 lipca 2020 roku. Nauki obejmują wykłady na temat Praktyki Zielonej Tary i komentarz do rozdziału 9 Angażowanie się w czyny bodhisattwy. Czcigodny Sangye Khadro odnosi się do Wersety źródłowe w rozdziale 9 z zarysem. Odnosi się również do Rozdział 9 Komentarz Dragpy Gyaltsena i Dodatkowe uwagi do dziewiątego rozdziału Shantidevy.

 • Refleksja nad bezinteresownością w radzeniu sobie z przeszkadzającymi emocjami
 • Dlaczego bezinteresowność nie podważa karmy
 • Jeśli nie ma wrodzonej jaźni, to dla kogo kultywuje się współczucie?
 • Jak pustka daje nadzieję na wolność od cierpienia
 • Pytania i odpowiedzi
  • Dlaczego karmy dojrzeć w przyszłych żywotach?
  • Dlaczego niektóre karmy dojrzewają wcześniej niż inne?
  • Wyjaśnij jaźń, która istnieje i jaźń, która nie istnieje
 • Medytując nad ciało ustanowić bezinteresowność zjawiska

Czcigodny Sangye Khadro

Urodzona w Kalifornii Czcigodna Sangye Khadro została wyświęcona na buddyjską mniszkę w klasztorze Kopan w 1974 roku i jest długoletnią przyjaciółką i współpracowniczką założyciela opactwa Ven. Thubtena Chodrona. Czcigodny Sangye Khadro przyjęła pełne święcenia (bhikszuni) w 1988 roku. Podczas studiów w klasztorze Nalanda we Francji w latach 1980-tych pomogła założyć klasztor Dordże Pamo wraz z Czcigodnym Czodronem. Czcigodny Sangye Khadro studiował buddyzm u wielu wielkich mistrzów, w tym Lamy Zopa Rinpocze, Lamy Yeshe, Jego Świątobliwości Dalajlamy, Gesze Ngałang Dhargyey i Khensur Dziampa Tegczoka. Zaczęła nauczać w 1979 roku i przez 11 lat była nauczycielką rezydentem w Ośrodku Buddyjskim Amitabha w Singapurze. Od 2016 roku jest nauczycielem rezydentem w centrum FPMT w Danii, a w latach 2008-2015 odbyła studia magisterskie w Instytucie Lama Tsong Khapa we Włoszech. Czcigodny Sangye Khadro jest autorem kilku książek, w tym bestsellerowej Jak medytować, obecnie w 17. druku, który został przetłumaczony na osiem języków. Od 2017 roku uczy w opactwie Sravasti, a obecnie jest rezydentem na pełen etat.

Więcej na ten temat