Lipiec 31, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Werbalne niecnoty

Kontynuując wyjaśnienie dziesięciu niecnot, obejmujących trzecią fizyczną niecnotę i pierwsze trzy…

Zobacz post