Lipiec 30, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Usuwanie barier do przebaczenia

Omówienie tego, co stoi na przeszkodzie wybaczaniu innym i odpowiedzialności za nasze szkodliwe działania

Zobacz post