Lipiec 17, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Ogólna charakterystyka karmy

Nauczanie z części „Ogólna charakterystyka karmy” i „Specyficzna charakterystyka karmy” w rozdziale…

Zobacz post