Lipiec 6, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zielona Tara tsa tsa na ołtarzu sali Czenreziga z ofiarami.
Tygodniowe Rekolekcje Zielonej Tary 2020

Konwencjonalne istnienie Tara

Odpowiedzi na pytania dotyczące istnienia Tary przy użyciu trzech kryteriów konwencjonalnej egzystencji i jak…

Zobacz post
Tygodniowe Rekolekcje Zielonej Tary 2020

Konwencjonalna i ostateczna egzystencja

Dalsze wyjaśnienie ostatecznych i konwencjonalnych prawd oraz ostatecznego i konwencjonalnego istnienia.

Zobacz post