Czerwiec 28, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Buddyści XXI wieku

Życie według nauk Buddy w XXI wieku

Wykorzystanie nauk Buddy do pracy z umysłem i radzenia sobie ze współczesnymi problemami, w tym…

Zobacz post