Czerwiec 19, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Co ćwiczyć umierając

Kontynuując sekcję „Pomaganie sobie i innym w chwili śmierci” i wyjaśniając, które…

Zobacz post