21 maja 2020 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wolności i fortuny cennego ludzkiego życia

Obejmuje wersety 1.1c-1.4 na temat celu Shantideva do pisania tekstu i ośmiu wolności i…

Zobacz post