17 maja 2020 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zbliżenie posąg uśmiechniętej twarzy Buddy.
Poezja więzienna

Miłość

Odnajdywanie wartości miłości w poszukiwaniu pokoju i zrównoważenia.

Zobacz post