7 maja 2020 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wprowadzenie i hołd

Przedstawienie przeglądu tekstu i omówienie wersetu na temat hołdu Shantideva dla…

Zobacz post