3 maja 2020 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Uzdrowienie z przemocy z użyciem broni

Oparte na wierze aplikacje do zapobiegania przemocy z użyciem broni

Chrześcijański pastor i buddyjska zakonnica rozmawiają o zapobieganiu przemocy z użyciem broni i promowaniu niestosowania przemocy ze strony…

Zobacz post
Życie z otwartym sercem

Wymiana siebie i innych oraz branie i dawanie

Jak medytacja brania i dawania jest potężnym narzędziem do wykorzenienia egocentryzmu i kultywowania…

Zobacz post
Prowadzenie sensownego życia

Medytacja nad sposobami zrozumienia nietrwałości

Medytacja z przewodnikiem na temat pięciu sposobów zrozumienia nietrwałości opisanych w książce „The…

Zobacz post