Kwiecień 5, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.
Rozstanie z czterema lgnięciami

Wolność od czterech fiksacji

Angielskie tłumaczenie tekstu głównego zawierającego instrukcje dotyczące wolności od czterech fiksacji przez…

Zobacz post
Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.
Rozstanie z czterema lgnięciami

Rozstanie z czterema załącznikami

Tłumaczenie na język angielski głównego tekstu zawierającego instrukcje dotyczące rozstania z czterema załącznikami przez…

Zobacz post