Grudnia 20, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 9

Czcigodny Thubten Samten recenzuje rozdział 9 książki „Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”.

Zobacz post