Grudnia 13, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd rozdziałów 6 i 7

Czcigodny Thubten Lamsel recenzuje rozdziały 6 i 7 książki „Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”.

Zobacz post