Grudnia 10, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny trzymający mikrofon i nauczający przed dużym posągiem Buddy.
Książki

„Podążanie śladami Buddy”

Aby pielęgnować właściwą motywację do praktyki, potrzebujemy ram buddyjskiego świata…

Zobacz post