Grudnia 6, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Przegląd rozdziałów 4 i 5

Czcigodny Thubten Jampa recenzuje rozdziały 4 i 5 książki „Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”.

Zobacz post