Grudnia 3, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 8: Wersety 4-7

Zbadanie własnego doświadczenia, aby zobaczyć wady lgnięcia do przywiązania i rozwijać miłość i…

Zobacz post