Listopada 21, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd końcowy

Prowadzenie klasy w końcowym przeglądzie strategii debaty omówionych w rozdziale 24.

Zobacz post