Listopada 14, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Przegląd trzech możliwości

Czcigodny Thubten Tarpa prowadzi przegląd sekcji w rozdziale 24 „Kiedy osoba…

Zobacz post