Październik 31, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Ćwiczenie porównywania zjawisk

Kontynuacja nauczania rozdziału „Strategie w debacie”, obejmującego ćwiczenia z porównywania zjawisk.

Zobacz post