Październik 17, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Woleje otwarcia

Przeglądając dwie ostatnie sekcje w rozdziale 23 – „Otwarcie salw” i „Przegląd…

Zobacz post