Październik 3, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Definicje, podziały i konsekwencje

Czcigodny Thubten Lamsel prowadzi przegląd definicji, podziałów, ilustracji i konsekwencji.

Zobacz post