Września 2, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2019

Etapy trwałej uwagi

Dziewięć etapów nieustannej uwagi poprzedzających osiągnięcie spokoju lub spokojnego przebywania.

Zobacz post