Porada preceptora

08 Odkrywanie życia monastycznego 2019

  • Radowanie się posadhą
  • Porada preceptora
    • Rozpoznanie naszej szansy
    • Połączenia vinaya jest podstawą całej naszej praktyki Dharmy
  • Bycie godnym otrzymania ofiary

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.