Sierpnia 2, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Dwa cele i cztery zależności

Kontynuacja rozdziału 8 „Podejście systematyczne”, obejmującego sekcje „Wartość etapów…

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2019

Cechy zakonne

Pięć cnót, które powinien posiadać zakonnik, oraz komentarz do dziesięciu list liczbowych.

Zobacz post