Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Oglądanie wiadomości jako praktyka Dharmy

10 Rekolekcje Mandziuśri 2019

  • Oglądanie wiadomości z perspektywy Dharmy
  • Odmowa zalotów seksualnych ze strony nauczyciela
  • Prośba o błogosławieństwo i natchnienie
  • Dlaczego wizualizujemy bóstwo

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.