Odpowiedzi obrońcy

Odpowiedzi obrońcy

Część trwającej serii nauk opartych na książce Daniela Perdue, Kurs buddyjskiego rozumowania i logiki: azjatyckie podejście do myślenia analitycznego zaczerpnięte ze źródeł indyjskich i tybetańskich.

  • Przegląd różnicy między sylogizmem a konsekwencją jako formami argumentacji
  • Jak konsekwencje pomagają w obalaniu? błędne poglądy
  • Debata jako skuteczna technika nauki
  • Sześć protokołów w debacie buddyjskiej
  • Dwa zestawy możliwych odpowiedzi obrońcy na argumenty pretendenta

84 Kurs buddyjskiego rozumowania i debaty: odpowiedzi Obrońcy (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.