Lipiec 25, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Pierwotne utrapienie przywiązania

Czcigodny Sangye Khadro dokonuje przeglądu tego, co jest cnotą, a co niecnotą, i rozpoczyna pierwsze pierwotne utrapienie…

Zobacz post