Lipiec 24, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2019

Opuszczenie rodziny i wyrzeczenie się światowych więzów

Jak życie społeczności jest szybką ścieżką do przezwyciężenia ośmiu światowych problemów i komentarza do…

Zobacz post