Lipiec 9, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

„List do przyjaciela”: wersety 43-47

Czcigodny Thubten Chodron obejmuje wersety 43-47 z „Listu do przyjaciela” Nagardżuny.

Zobacz post
Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

Oglądanie wiadomości jako praktyka Dharmy

Odpowiadając na różne pytania publiczności, w tym jak oglądać i interpretować wiadomości z…

Zobacz post