Lipiec 7, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

„List do przyjaciela”: wersety 35-42

Czcigodny Thubten Chodron obejmuje wersety 35-42 z „Listu do przyjaciela” Nagardżuny.

Zobacz post
Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

Używanie mądrości do kierowania naszym życiem

Szósty z siedmiu rodzajów mądrości, o które prosimy Mandziuśriego, aby zainspirował nas do…

Zobacz post