Lipiec 6, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

„List do przyjaciela”: wersety 29-34

Czcigodny Thubten Chodron obejmuje wersety 29-34 z „Listu do przyjaciela” Nagardżuny.

Zobacz post
Tygodniowe Rekolekcje Mandziuśri 2019

Rozwijanie siedmiu mądrości Mandziuśriego

Pierwsze pięć z siedmiu mądrości, o które prosimy Mandziuśriego, aby zainspirował nas do…

Zobacz post