Czerwiec 27, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodna stojąca za podium z wyświetlaną za nią fotografią społeczności opactwa Sravasti.
Życie w społeczności

Sześć harmonii: Przygotowanie sceny do wspólnego życia...

Sześć harmonii pomaga ludziom zjednoczyć się, aby stworzyć duchową wspólnotę z warunkami…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Prawidłowe czynniki psychiczne #7-11

Czcigodny Sangye Khadro wyjaśnia cnotliwe czynniki mentalne nr 7-11, zachęcając do dyskusji o tym, jak je kultywować…

Zobacz post