Czerwiec 21, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Książki

Żyjąc życiem z otwartym sercem

Jak pielęgnowanie współczucia i etyczne życie tworzą fundament szczęśliwego życia.

Zobacz post
Angażowanie się w czyny bodhisattwy

Ideał bodhisattwy

Komentarz do inspirujących wersetów z Angażowania się w czyny bodhisattwy Shantidevy. Również jak…

Zobacz post
Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Praca z przeglądem dolegliwości

Czcigodny Thubten Damcho prowadzi ożywioną dyskusję o tym, jak zastosować antidotum na dolegliwości.

Zobacz post