Czerwiec 20, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Książki

„Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej”: Myśl...

Komentarz do „Osiem wersetów przemiany myśli”. Jak z nich korzystać, aby ćwiczyć…

Zobacz post
Zdjęcie grupowe Czcigodnych Chodron, Chonyi i Samten stojących z pracownikami Insight Timer Sydney.
Książki

Praktykowanie buddyjskiej uważności

Praktyka uważności z buddyjskiej perspektywy. Jak uważność powinna być połączona z etyką…

Zobacz post
Rozumowanie i debata buddyjska

Prawidłowe czynniki psychiczne #2-6

Czcigodna Sangye Khadro kontynuuje swój komentarz na temat cnotliwych czynników mentalnych, wyjaśniając uczciwość, troskę o…

Zobacz post