Czerwiec 13, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Obiekt stwierdzający czynniki psychiczne

Czcigodny Sangye Khadro omawia 5 obiektów ustalających czynniki mentalne i zaczyna wyjaśniać 11…

Zobacz post
Duża grupa młodych ludzi uśmiechających się, stojących razem do zdjęcia.
Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2019

Działania do porzucenia i adopcji

Budda mówił o postawach i działaniach, które należy porzucić oraz o tych, które należy przyjąć, aby…

Zobacz post