Czerwiec 11, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Dlaczego warto studiować buddyzm?

Jak zostać buddystą XXI wieku

Czcigodny Thubten Chodron o tym, jak we współczesnej kulturze można nauczać mądrości i współczucia.

Zobacz post
Dlaczego warto studiować buddyzm?

Buddyzm i zaangażowanie społeczne

Czcigodny Thubten Chodron o osiągnięciu równowagi między nauką, medytacją i służbą społeczną.

Zobacz post
Dlaczego warto studiować buddyzm?

Znaczenie oddania

Czcigodny Thubten Chodron o tym, jak podejść do praktyk oddania w buddyzmie.

Zobacz post
Dr Russell Kolts nauczający przed Buddą w Czenrezig Hall.
Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2019

Odkrywanie współczucia

Dr Russell Kolts opowiada o tym, jak współczucie pomaga nam przezwyciężać trudności w naszym własnym życiu…

Zobacz post