30 maja 2019 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Konsekwencje

Kontynuacja nauczania w rozdziale 22 o konsekwencjach błędnego rozumowania.

Zobacz post