Podziały i ilustracje

Podziały i ilustracje

Część trwającej serii nauk opartych na książce Daniela Perdue, Kurs buddyjskiego rozumowania i logiki: azjatyckie podejście do myślenia analitycznego zaczerpnięte ze źródeł indyjskich i tybetańskich.

  • Przegląd różnic między definicjami a definiendami
  • Byty imputowane i substancjalne w kontekście debaty
  • Zrozumienie stwierdzeń o cechach i stwierdzeń o przenikaniu
  • Cztery sposoby na które zjawiska są podzielone zgodnie z myślą buddyjską
  • Porównywanie i kontrastowanie ilustracji i przykładów

77 Kurs buddyjskiego rozumowania i debaty: podziały i przykłady (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.