Kwiecień 25, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Rozumowanie i debata buddyjska

Podziały i ilustracje

Przeglądanie materiałów już omówionych w rozdziale 20 na temat definicji i ilustracji oraz omawianie różnych…

Zobacz post