Kwiecień 8, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Travels

Uczestnictwo w święceniach bhikszuni

Czcigodna Thubten Chodron dzieli się swoim doświadczeniem bycia świadkiem podczas święceń bhikszuni na Tajwanie.

Zobacz post