Kwiecień 2, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny uśmiech.
Zadowolenie i szczęście

Jak mieć szczęśliwy umysł

Szczęście pochodzi z wewnętrznej przemiany. Jak wykorzystać nauki buddyjskie do zmiany własnej motywacji…

Zobacz post