Mar 5, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Ven. Sangye Khadro

Zmniejszenie skąpstwa i zwiększenie hojności

Czcigodny Sangye Khadro wyjaśnia werset 25 z „37 praktyk Bodhisattwów”. Mówi o…

Zobacz post