Rozwój Mahajany

Rozwój Mahajany

Część trwającej serii nauk opartych na Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej, pierwsza książka z serii „Biblioteka mądrości i współczucia” Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

  • Różne widoki o początkach sutr mahajany
  • Historyczna ewolucja i użycie terminu Mahayana
  • Zrozumienie podstaw klasztorny wyświęcenie
  • Podobieństwa i różnice tradycji palijskiej i sanskryckiej
  • Rola języka w pismach buddyjskich i innych tekstach

24 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej: rozwój mahajany (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

  1. Podaj kilka powodów, dla których pisma Mahajany pochodzą z Budda bezpośrednio i dodaj kilka akademickich punktów, które kwestionują, że te wersety pochodzą z Budda.
  2. Co to jest HH Dalajlamarozumowanie, dlaczego pisma Mahajany można przypisać Budda?
  3. Praktykujący z Tybetu i Zachodu również mają różne podejścia do sutr. Czym oni są?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.