Luty 19, 2019

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sylwetka ręki dochodzącej w kierunku słońca.
O pielęgnowaniu mądrości

Bezinteresowność trzyma cię z dala od SHU

Z nauczania Czcigodnego Chodrona osoba uwięziona uczy się, jak konsekwentnie trenować, jak radzić sobie…

Zobacz post